Dex Oil

Dex, bir motor içərisindəki metal hissələri arasındakı sürtünməni azaldan nanotexnologiyaya əsaslanan bir mühərrik yağıdır. Mühərrikin içərisindəki daha az sürtünmə daha az yanacaq istehlakı və daha az köhnəlmə ilə nəticələnir. Təkmilləşdirilmiş yanma prosesi səbəbiylə zərərli tullantılar əhəmiyyətli dərəcədə azalır.