SWD Групи двигатели:

150

150, 158, ARO150, ARO156, ARO156K, ARO158, ARO158K, AR150, RO150, RO154, RO155, RO155K, RO156, RO156K, RO158, RO158K, RS155, RS156, R150, R153, R155, R156, R158, R158, R150, RXNUMX, RXNUMX О) XNUMX

210

210, ABRO210, ABR210, ABR216S, ARO218, AR215, AR216, BRO210, BRO215S, BRO216S, BRO218, BR210, BR214, BR215, BR216, BR218, DRO210, DRO210K, DRO216, DRO216K, DRO218K, DRO218K, DRO219, DRO216, DRO210, DRO215, DRO215, DRO215, DRO216, DRO216, DRO218, DRO218, DRO218, DRO210, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, DROXNUMX, XNUMX RHOXNUMX, RHOXNUMXK, RHOXNUMXKS, RHOXNUMX, RHOXNUMXK, RHOXNUMX, RHOXNUMXK, ROXNUMXK, RXNUMX, SWD

240

F240, FAHD240, FA240, FBHD240, FCHD240, FDHD240, FEHD240, FFHD240, FGHD240, FG240, FHAD240, FHD240, FHD240G, FH240, SW240, 6FCHD240, 6FDHD240, 6FEHD240, 6FFHD240, 6FGHD240, 6FG240, 6FHD240, 6FHD240F, 6FHD240G, 6F240, 6SW240, 8FAHD240, 8FBHD240, 8FCHAD240, 8FCHD240, 8FDHD240, 8FEHD240, 8FFHD240, 8FGHD240, 8FG240, 8FHD 240, 8FHD240F, 8FHD 240G, 9FBHD240, 9FCHD240, 9FDHD240, 9FEHD240, 9FFHD240, 9FGHD240, 9FG240, 9FHD240, 9FHD240F, 9FHD240G, 9F240, 9SW240

280

SW 280, SWD280, SW280, 12sw28, 12SW280, 16SW280, 6SW28, 6SW280, 8SW28, 8SW280, 9SW280

410

TM 410, TM410 (C TYPE), TM 410 (RL-TYPE), TM410C, TM410RR, TM410 (A TYPE), TM410 (B-TYPE), 12TM410, 12TM410B, 12TM410D, 12TM410R, 12TM410RR, 16TM410RR, 16TM410RR, 16TM410RR, 16TM410, 18TM410 20TM410RR, 20TM4410, 6TM410, 6TM410C, 6TMS410, 6TMS410RR, 6TM410, 6TM410A, 6TM410B, 6TM410C, 6TM410D, 6TM410L, 6TM410LL, 6TM410LR, 8TM410RL, 8TM410RR, 8TM410, 8TM410 (А-тип), 8TM410A, 8TM410B, 8TM410C, 8TM410LR, 9TM410Rl , 9TM410RR, 9TMS410, 9TM410, 9TM410A, 9TM410B, 9TM410C, 9TM410D, 9TM410LL, 9TM410LR, 9TM410RL, 9TM410RR, XNUMXTMXNUMXRR / LL, XNUMXTMXNUMX

620

TM620, 9TM620C

* Всички продукти са подходящи за отбелязания тип и марка на двигателя. Всички показани номера на части се използват само за идентифициране на продукта.