Reds

НЕВАЗИВНА СИСТЕМА
REDS е система за непрекъснато наблюдение на двигателя, която 24 / 7 следи състоянието и ефективността на работещ бутален двигател. REDS измерва динамичните торсионни вибрации в двигателя. Методът ни за измерване е високо прецизен и открива развитието на грешки седмици или месеци, преди грешката действително да се появи.