ОБОРУДВАНЕ НА ГОРИВО

В морския дизелов двигател работата на оборудването за впръскване на гориво е от голямо значение. Въпреки по-очевидните щети, причинени от неправилна експлоатация, производителността на кораба по отношение на разхода на гориво, мощността на двигателя на двигателя и емисиите на отработени газове, зависи от това оборудване. видове. Моля, свържете се с нас, ако имате въпроси относно горивното оборудване, което предлагаме.