VYBAVENÍ PALIVA

V lodním dieselovém motoru má práce zařízení na vstřikování paliva velký význam. Přes zjevnější škody způsobené nesprávnou funkcí, výkon lodi, pokud jde o spotřebu paliva, výkon hp motoru a emise výfukových plynů, závisí na tomto zařízení. Nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních palivových zařízení dieselových motorů vhodných pro níže uvedený motor typy. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se nabízeného palivového zařízení, kontaktujte nás.