Dex Oil

Mae Dex yn olew injan, wedi'i seilio ar nanotechnoleg, sy'n lleihau'r ffrithiant rhwng y rhannau metel y tu mewn i injan. Mae llai o ffrithiant y tu mewn i'r injan yn arwain at lai o ddefnydd o danwydd a llai o draul. Oherwydd y broses hylosgi well, mae'r allyriadau niweidiol yn cael eu lleihau'n sylweddol.