SEDDAU A CHANLLAWIAU GWERTH

Sedd y falf yw'r arwyneb y mae falf cymeriant a / neu wacáu yn gorffwys yn ystod cyfran o gylchred gweithredu'r injan. Rydym yn cynnig ystod eang o seddi a chanllawiau falf injan diesel o ansawdd uchel sy'n addas ar gyfer y mathau o beiriannau a restrir isod. Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r seddi falf a'r canllawiau a gynigiwn.