ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μέσα σε έναν θαλάσσιο πετρελαιοκινητήρα, η λειτουργία του εξοπλισμού έγχυσης καυσίμου έχει μεγάλη σημασία. Παρά την πιο προφανή ζημιά που προκλήθηκε από κακοτεχνίες, η απόδοση του πλοίου όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, την απόδοση του κινητήρα και τις εκπομπές καυσαερίων εξαρτάται από τον εξοπλισμό αυτό. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού καυσίμου κινητήρων υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για τον παρακάτω κινητήρα τύπους. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε απορίες σχετικά με τον εξοπλισμό καυσίμων που προσφέρουμε.