Ruysch International یک شرکت بازرگانی / خدماتی بین المللی است که در زمینه تهیه قطعات یدکی با مبدأ اروپایی برای موتورهای دیزلی با ضربه ای 4 ، دانش فنی و خدمات و خدمات مشاوره تشخیصی موتور تخصص دارد.

اطلاعات بیشتر