اتصال RODS

میله اتصال نقش مهمی در موتور بازی می کند. میله اتصال به استرس فوق العاده ای رسیده و وزن پیستون را در بالای صفحه در حالی که هزاران بار در دقیقه تغییر می کند ، تغییر می دهد. این توقف مداوم و تغییر جهت همراه با وزن پیستون و سرعت موتور نیاز به استقامت و استحکام شدید دارد. ما میله های متصل کننده موتور دیزلی با کیفیت بالا و مناسب را برای انواع موتورهای ذکر شده در زیر ارائه می دهیم. لطفا در صورت داشتن هر گونه سؤال در مورد میله های اتصال ما پیشنهاد می کنیم با ما تماس بگیرید.