قطعات یدکی برای SWD STORK WERKSPOOR, WÄRTSILÄ و ABC DIESEL موتور

بیش از 80 سال است که ما در خرید و فروش قطعات یدکی موتور دیزل نو و جدید 4 جدید و مورد استفاده در جهان تمرکز کرده ایم. ما عمدتاً صنایع دریایی و تولید برق را تأمین می کنیم. ما قطعات یدکی با کیفیت بالا از مبدا اروپایی را با قیمت های رقابتی ارائه می دهیم. ما در قطعات یدکی مناسب برای آن تخصص داریم SWD Stork Werkspoor، Wärtsilä و ABC Diesel موتورها ما یک سهام دائم از چندین قسمت مناسب برای همه این موتورها نگه می داریم. هدف ما این است که موتورهای مشتری را با حداکثر کارایی و با حداقل خرابی کار کنیم.

دامنه ما شامل ، اما محدود به قطعات یدکی مناسب برای:

* کلیه محصولات برای نوع و مارک ذکر شده آن مناسب است. هر شماره قسمت نمایش داده شده فقط برای شناسایی محصول استفاده می شود.