Dex Oil

Dex é un aceite de motor, baseado na nanotecnoloxía, que reduce a fricción entre as partes metálicas dentro dun motor. Menos rozamentos dentro do motor dan menos consumo de combustible e menos desgaste. Debido ao mellor proceso de combustión, as emisións nocivas son considerablemente reducidas.