Dex Oil

Dex הוא שמן מנוע, מבוסס על ננו-טכנולוגיה, שמפחית את החיכוך בין חלקי המתכת בתוך מנוע. פחות חיכוך בתוך המנוע גורם פחות צריכת דלק ופחות בלאי. בשל תהליך הבעירה המשופר, הפליטות המזיקות מצטמצמות במידה ניכרת.