אנגלו בלגי קורפ קבוצות מנועים:

DX

DXC, MDX, MDXC, 6BDXC, 6DXC, 6DXS, 6MDX, 6MDXC, 6MDXS, 8 MDXC, 8DXC, 8MDXC

DZC

DZC, 12VDZC, 16VDZC, 6BDZC, 6DZC, 6DZC-1000, 6MDZC, 8 MDZ-C, 8DZC, 8MDZC

* כל המוצרים מתאימים לסוג המנוע והמותג שלו. כל מספרי החלק המוצגים משמשים רק לזיהוי המוצר.