SWD Motorgrupper:

150

150, 158, ARO150, ARO156, ARO156K, ARO158, ARO158K, AR150, RO150, RO154, RO155, RO155K, RO156, RO156K, RO158, RO158K, RS155, RS156, R150, R153, R155, R156, R158, R158 O) 150

210

210, ABRO210, ABR210, ABR216S, ARO218, AR215, AR216, BRO210, BRO215S, BRO216S, BRO218, BR210, BR214, BR215, BR216, BR218, DRO210, DRO210K, DRO216, DRO216, DRO218, D218 RHO219, RHO216K, RHO210KS, RHO215, RHO215K, RHO215, RHO216K, RO216K, R218, SWD

240

F240, FAHD240, FA240, FBHD240, FCHD240, FDHD240, FEHD240, FFHD240, FGHD240, FG240, FHAD240, FHD240, FHD240G, FH240, SW240, 6FCHD240, 6FDHD240, 6HD240, 6HD240, 6HD240, 6HD240, 6HD240, 6SW240, 6FAHD240, 6FBHD240, 6FCHAD240, 8FCHD240, 8FDHD240, 8FEHD240, 8FFHD240, 8FGHD240, 8FG240, 8FHD 240, 8FHD240F, 8FHD 240g, 8FBHD240, 8FCHD240, 8FDHD240, 9FEHD240, 9FFHD240, 9FGHD240, 9FG240, 9FHD240, 9FHD240F, 9FHD240G, 9F240, 9SW240

280

SW 280, SWD280, SW280, 12sw28, 12SW280, 16SW280, 6SW28, 6SW280, 8SW28, 8SW280, 9SW280

410

TM 410, TM410 (C TYPE), TM 410 (RL-TYPE), TM410C, TM410RR, TM410 (A TYPE), TM410 (B-TYPE), 12TM410, 12TM410B, 12TM410D, 12TM410R, 12TM410RR, 16TM410R, 16TM410, 16TM 410TM16RR, 410TM18, 410TM20, 410TM20C, 4410TMS6, 410TMS6RR, 410TM6, 410TM6A, 410TM6B, 410TM6C, 410TM6D, 410TM6L, 410TM6LL, 410TM6LR, 410TM6RL, 410TM6RR, 410TM8, 410TM8 (A-type), 410TM8A, 410TM8B, 410TM8C, 410TM8LR, 410TM8Rl , 410TM8RR, 410TMS9, 410TM9, 410TM9A, 410TM9B, 410TM9C, 410TM9D, 410TM9LL, 410TM9LR, 410TM9RL, 410TM9RR, 410TM9RR / LL, 410TM9-A

620

TM620, 9TM620C

* Alle produktene er egnet for den bemerkede motortypen og -merket. Eventuelle viste delenummer brukes bare til å identifisere produktet.