Dex Oil

Dex je motorový olej založený na nanotechnológiách, ktorý znižuje trenie medzi kovovými časťami vo vnútri motora. Menšie trenie vo vnútri motora vedie k menšej spotrebe paliva a menšiemu opotrebeniu. Vďaka zlepšenému procesu spaľovania sa škodlivé emisie značne znížia.