Ruysch International është një kompani tregtare / shërbimi ndërkombëtar e specializuar në furnizimin e pjesëve rezervë me origjinë evropiane për motorët me naftë me goditje 4, njohuri teknike dhe shërbime dhe shërbime të këshillimit për diagnostikimin e motorit.

Më shumë informacion