Dex Oil

Dex është një vaj motori, i bazuar në nanoteknologji, e cila zvogëlon fërkimin midis pjesëve metalike brenda një motori. Më pak fërkime brenda motorit rezulton në më pak konsum të karburantit dhe më pak konsumim. Për shkak të procesit të përmirësuar të djegies, emetimet e dëmshme zvogëlohen në mënyrë të konsiderueshme.