PJESE PARERBASHKT P FORR SWD STORK WERKSPOOR, WÄRTSILÄ DHE ABC DIESEL Motorë

Për më shumë se 80 vjet ne jemi përqëndruar në dhe të specializuar në blerjen dhe shitjen e të dy pjesëve të reja dhe të rikondicionuara të motorëve me naftë me 4 goditje në të gjithë botën. Ne kryesisht furnizojmë me industri detare dhe gjeneruese të energjisë. Ne ofrojmë pjesë rezervë me cilësi të lartë me origjinë evropiane me çmime konkurruese. Ne jemi te specializuar në pjesë këmbimi të përshtatshme për SWD Stork Werkspoor, Wärtsilä dhe ABC Diesel motorët. Ne mbajmë një stok të përhershëm të pjesëve të shumta të përshtatshme për të gjithë këta motorë. Qëllimi ynë është t'i mbajmë motorët e klientit që punojnë në efikasitet maksimal dhe me humbje minimale.

Gama jonë përfshin, por nuk kufizohet vetëm në pjesë rezervë të përshtatshme për:

* Të gjitha produktet janë të përshtatshme për llojin dhe markën e shënuar të motorit. Numbersdo numër pjesësh i shfaqur përdoret vetëm për të identifikuar produktin.