Ju keni asnjë faqe në your shopping cart.

Pjesë zëvendësuese OEM për të gjitha llojet e ABC diesel Motorët

Ruysch International BV furnizon pjesë zëvendësuese OEM për të gjitha llojet e ABC diesel motorët. Ne mund të sigurojmë pjesë këmbimi për motorët me naftë të Korporatës Anglo Belgjike të rangut DX: DX, DXC, DXS, MDX, MDXC, MDXS dhe motorë të rangut DZ: DZ, DZC, BDZC, EDZC, MDZC, VDZC. Siç mund ta shihni, ne mund të furnizojmë pjesë zëvendësuese për të gjithë ABC diesel llojet e motorëve. Ne mund të ofrojmë pjesë këmbimi zëvendësuese nga stoku ose me një kohë të shkurtër dorëzimi për motorët tuaj ABC. Ruysch International ju ofron pjesë këmbimi të reja ose të rindërtuara. Të gjitha pjesët tona të këmbimit janë pjesë këmbimi me cilësi të lartë nga origjina evropiane me çmime konkuruese.

Kërkesë një kuotë të

Grupet e motorëve ANGLO BELGIAN CORP:

DZ

12VDZC, 16DZC, 16VDZC, 6BDZC, 6DZC, 6DZC-1000, 6MDZC, 6MDZC-900-150A, 8 MDZ-C, 8DZC, 8MDZC, DZC, 8DIC, DZZ, 8DIC,

DX

6BDXC, 6DXC, 6DXS, 6MDX, 6MDXC, 6MDXS, 8 MDXC, 8DXC, 8MDXC, DXC, MDX, MDXC

* Të gjitha produktet janë të përshtatshme për llojin dhe markën e shënuar të motorit. Numbersdo numër pjesësh i shfaqur përdoret vetëm për të identifikuar produktin.

Pjesë këmbimi të besueshme dhe me cilësi të lartë ABC

Mund të mbështeteni në pjesë këmbimi të besueshme dhe me cilësi të lartë ABC për besueshmëri maksimale për motorët me naftë të Korporatës Anglo Belgjike për trenat, lokomotivat, anijet, rimorkiatorët, anijet, marinën, anijet dhe termocentralet. Të gjitha këto pjesë rezervë janë prodhuar nga OEM (Prodhuesit e Pajisjeve Origjinale) nga Evropa. Pjesët tona të rindërtuara rishikohen në punëtorinë tonë në përputhje me specifikimet e prodhuesit të motorit.

Pjesë këmbimi ABC

Ne ofrojmë garanci standarde për të gjitha pjesët tona rezervë. Nëse është e nevojshme, ne mund të negociojmë për të zgjatur periudhën standarde të garancisë për pjesën rezervë të kërkuar për motorin tuaj ABC. Gama jonë e pjesëve rezervë për tuajin ABC diesel motori përfshin (por nuk kufizohet në):

Carter
Kushineta (kushineta kryesore, mbajtësja e shufrës lidhëse dhe më shumë)
Shufra lidhëse (shufrat lidhës dhe kushinetat përkatëse)
Strehimi i cilindrit
Rreshtime cilindrash (astar me ose pa unazë APR)
Unaza anti-lustruese
Piston (pistona me ose pa unazë APR)
Koka e cilindrit (kokat e cilindrave për HFO, Gasoil, MDO)
Pompë injeksioni (të gjitha llojet e pompave të përshtatshme për ABC, Bryce/Woodward)
Pajisjet e injektimit (Bryce/Woodward)
Grykë (të gjitha llojet e hundëve për ABC Bryce/Woodward)
Bosht me gumga (boshte me gumga për lloje të ndryshme të ABC diesel motorët)
Termostat (disa lloje nëse termostat)
Filtri (disa lloje filtrash)
Vendi i valvulave dhe valvulave (valvulat e hyrjes, valvulat e shkarkimit dhe vendet për të gjitha llojet)
Pranvera e valvulave (burimet e valvulave për të gjitha llojet)
Materialet e konsumit si guarnicionet, unazat, seti i vulosjes, nyjet

Kërkesë një kuotë të

Input pavlefshme
Input pavlefshme
Input pavlefshme
Input pavlefshme
Input pavlefshme
Input pavlefshme