WARTSILA Grupet e motorit:

20

1200W8L20, 1600W9L20, 20, 4L20, 4L20B, 4L20C, 4L20D2, 4R20, 520W4L20, 540W4L20, 5L20, 645W4L20, 670W4L20, 670W4L20D2, 6L20, 6L20B, 6L20C, 6L20C2, 6L20C3, 6L20D2, 6R20, 760W6L20, 8L20, 8L20C, 8L20C2, 8L20LD, 9L20, 9L20C, 9L20C3, 9L20C4, A4L20, A6L20, A9L20, L20, L20C, L20C2, W20

26

12V26, 12V26A, 12V26A2, 16V26, 18V26, 18V26-0, 26, 6L26, 6L26A, 6L26A2, 6L26B, 6L26B2, 8L26, 8L26A, 8L26A2, 8L26B, 9L26, 9L26A, 9L26B, 9L26B2, 9L26D2, L26A, L26A2

32

12V32, 12V32 VASA, 12V32 V-ENGINE, 12V32BC, 12V32D VASA, 12V32E V-ENGINE, 12V32LN, 12V32LNE, 16V32, 16V32BC, 16V32D V-ENGINE, 16V32D VASA, 16V32E, 16V32LN, 18V32, 18V32, 18V32 VASA, 18V32L, 18V32LN, 18V32, 20V32FC, 20V32GD, 20, 32R32, 4R32D, 4R32E, 4L32, 6R32, 6R32BC, 6R32D, 6R32DF, 6R32E, 6R32LN, 6R32LND, 6R32LNE, 6R32LN, 7R32, 8R32, 8R32, 8R32 8R32LNE, 8L32, 8L32B9, 32R9, 32R3D, 9R32E, 9R32LN, R9, R32BC, R9D, R32E, R32LN, V32, V32D, V32E, VASA 32V32, VASA 32, VASA 32LN, VASA12VR-32, VASA-32 -32BC, VASA-12R-32E, VASA-6R-32, VASA-6R-32E, VASA-R-6, VASA-R-32D, VASA-V-8, VASA-V-32-BC, VASA-V -9-E, W32V32, W32V32, W32V32, W12

38

12V38, 12V38A, 12V38B, 18v38, 18V38A, 18V38B, 38, 38A, 38B, 6L38, 6L38A, 6L38B, 6SW38, 6SWL38A, 38SW38A, 8BL38A,8

46

12V46, 12V46C, 12V46C2, 12V46D, 12V46GD, 16V46, 16V46A, 16v46c, 18V46, 18V46A, 18V46B, 18V46GD, 18V46 Miller, 46, 46C, 6L46A, 6L46B, 6L46C, 6L46F, 6R46B 8A, 46R , 8L46D, 8R46, 8L46A, 8L46B, 8L46C, 9R46A

34

16V34SG, 18V34SG, 20V34DF, 20V34SG

424

424TS

* Të gjitha produktet janë të përshtatshme për llojin dhe markën e shënuar të motorit. Numbersdo numër pjesësh i shfaqur përdoret vetëm për të identifikuar produktin.