FUSHAT DHE UDHZUESIT E VALVE

Selia e valvulës është sipërfaqja kundër së cilës një valvul marrës dhe / ose shter mbështetet gjatë një pjese të ciklit të funksionimit të motorit. Ne ofrojmë një gamë të gjerë vendesh të valvulave të motorit me cilësi të lartë dhe udhëzues të përshtatshëm për llojet e listuara më poshtë të motorit. Ju lutemi na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me vendet e valvulave dhe udhëzuesit që ne ofrojmë.