Dex Oil

Дек је моторно уље, базирано на нанотехнологији, које смањује трење између металних делова унутар мотора. Мање трења унутар мотора резултира мањом потрошњом горива и мањим трошењем. Због побољшаног процеса сагоревања, штетне емисије су знатно смањене.