CYLINDERFODRA

Cylinderfoderytan utsätts för stora mekaniska belastningar och måste motstå ökade antändningstryck och hastigheter. För att minska slitaget bör löpytan vara slät och smörjningen mellan glidpartierna måste säkerställas. Typ och kvalitet på löpytan påverkar oljekonsumtionen och slitaget på de två komponenterna. Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa dieselmotorcylinderfoder lämpliga för nedan listade motortyper. Kontakta oss om du har några frågor angående cylinderfoder vi erbjuder.