Dex Oil

Dex är en motorolja, baserad på nanoteknologi, vilket minskar friktionen mellan metalldelarna i en motor. Mindre friktion i motorn resulterar i mindre bränsleförbrukning och mindre slitage. På grund av den förbättrade förbränningsprocessen minskas de skadliga utsläppen betydligt.