WARTSILA กลุ่มเครื่องยนต์:

20

1200W8L20, 1600W9L20, 20, 4L20, 4L20B, 4L20C, 4L20D2, 4R20, 520W4L20, 540W4L20, 5L20, 645W4L20, 670W4L20, 670W4L20D2, 6L20, 6L20B, 6L20C, 6L20C2, 6L20C3, 6L20D2, 6R20, 760W6L20, 8L20, 8L20C, 8L20C2, 8L20LD, 9L20, 9L20C, 9L20C3, 9L20C4, A4L20, A6L20, A9L20, L20, L20C, L20C2, W20

26

12V26, 12V26A, 12V26A2, 16V26, 18V26, 18V26-0, 26, 6L26, 6L26A, 6L26A2, 6L26B, 6L26B2, 8L26, 8L26A, 8L26A2, 8L26B, 9L26, 9L26A, 9L26B, 9L26B2, 9L26D2, L26A, L26A2

32

12V32, 12V32 VASA, 12V32 V-ENGINE, 12V32BC, 12V32D VASA, 12V32E V-ENGINE, 12V32LN, 12V32LNE, 16V32, 16V32BC, 16V32D V-ENGINE, 16V32D VASA, 16V32E, 16V32LN, 18V32, 18V32, VE18 VASA, 32V18L, 32V18LN, 32V18, 32V20FC, 32V20GD, 32, 20R32, 32R4D, 32R4E, 32L4, 32R6, 32R6BC, 32R6D, 32R6DF, 32R6E, 32R6LN, 32R6LND, 32R6LNE, 32L6, 32R7, 32R8LN, 32R8LND, 32R8LNE, 32L8, 32R8, 32R8, 32L9 32R9LNE, 32L3, 9L32B9, 32R9, 32R9D, 32R32E, 32R32LN, R32, R32BC, R32D, R32E, R32LN, V12, V32D, V32E, VASA 32V12, VASA 32, VASA 6LN, VASA32V6, 32 VASA-6R -32BC, VASA-8R-32E, VASA-9R-32, VASA-32R-32E, VASA-R-32, VASA-R-32D, VASA-V-32, VASA-V-12-BC, VASA-V -32-E, W18V32, W20V32, W32VXNUMX, WXNUMX

38

12V38, 12V38A, 12V38B, 18v38, 18V38A, 18V38B, 38, 38A, 38B, 6L38, 6L38A, 6L38B, 6SW38, 6SW38A, 38L38, 8L38A, 8L38B, 9L38, 9L38B

46

12V46, 12V46C, 12V46C2, 12V46D, 12V46GD, 16V46, 16V46A, 16v46c, 18V46, 18V46A, 18V46B, 18V46GD, 18V46มิลเลอร์, 46, 46C, 6L46A, 6L46B, 6L46C, 6L46F, 6RL46, 8L46, 8L46M, 8L46M, 8L46M , 8L46D, 8R46, 9L46A, 9L46B, 9L46C, 9R46A

34

16V34SG, 18V34SG, 20V34DF, 20V34SG

424

424TS

* ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหมาะสำหรับเครื่องยนต์และยี่ห้อ หมายเลขชิ้นส่วนใด ๆ ที่ปรากฏจะใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์เท่านั้น