Dex Oil

Dex เป็นน้ำมันเครื่องตามนาโนเทคโนโลยีซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์ แรงเสียดทานน้อยลงภายในเครื่องยนต์ส่งผลให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงและสึกหรอน้อยลง เนื่องจากกระบวนการเผาไหม้ที่ปรับปรุงแล้วการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายจะลดลงอย่างมาก