У вас немає товарів у кошику.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОПЛАТИ

of Ruysch International BV, офіс Цутфен

ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, які використовуються в цих Загальних умовах, мають таке значення:
RI / ми: Ruysch International BV
Покупець: будь-яка (юридична) особа, яка уклала угоду з RI, або яка доручила RI здійснити покупку, і третя сторона, юридично зобов'язана комісією.
Угода / комісія: будь-яка письмова або усна угода між RI та Покупцем.

1 ЗАГАЛЬНІ

Ці умови поширюватимуться на нерозривну частину всіх письмових та усних договорів, учасниками яких є ми.

2. ПРОПОЗИЦІЇ

Усі пропозиції не є залученими, якщо вони не містять термін прийняття. Якщо пропозиція не буде залучена, і вона буде прийнята, ми маємо право скасувати пропозицію протягом двох робочих днів після отримання пропозиції.

3. ЦІНИ

 1. Наведені ціни вказані на франко-заводі і не включають ПДВ та вартість упаковки.
 2. Транспортні, експедиторські та поштові витрати здійснюються за рахунок покупця, а також державних зборів та зборів, безпосередньо пов'язаних з доставкою.
 3. Узгоджені ціни базуються на витратах на матеріали та заробітну плату, що діяли на день котирування.
 4. Якщо і оскільки період між датою котирування та доставкою або завершенням перевищує період 6 місяців, а заробітна плата та ціни матеріалів тощо зазнали змін у зазначений період, ціна, про яку домовляються, або сума, передбачена за бути пропорційно зміненим. Сплата будь-яких додаткових платежів за цією статтею відбуватиметься одночасно із загальною сумою або останнім внеском.

4. ПЕРІОД ДОСТАВКИ

 1. Зазначені періоди доставки ніколи не вважатимуться обов’язковими, якщо прямо не вказано інше. Отже, ми повинні бути оголошені за замовчуванням у письмовій формі, якщо доставка не відбудеться вчасно.
 2. Після оголошення про невиконання зобов’язань ми проконсультуємося з покупцем щодо дотримання або, де це доречно, анулювання договору.
  У такому випадку покупець матиме право на компенсацію лише в тому випадку, якщо це було погоджено у попередній письмовій заяві.
 3. Ні в якому разі покупець не зможе вимагати відшкодування завданих збитків.
 4. Якщо покупець не здійснив доставку товару після закінчення строку доставки, вони зберігатимуться в його розпорядженні за його рахунок і на його ризик.

5. ТРАНСПОРТ

З моменту відвантаження всі товари подорожують на ризик покупця. Це також стосується випадків, коли погоджено безкоштовну доставку. Покупець повинен оформити страховий поліс для покриття цього ризику.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Ми можемо нести відповідальність лише за збитки, понесені клієнтом безпосередньо і виключно внаслідок нашої недбалості, розуміючи, що компенсація буде виплачена лише за ті збитки, від яких ми були застраховані або повинні були бути розумно застраховані з огляду на те, що прийнято в цей напрямок бізнесу.
 2. Внаслідок наслідків торгових збитків (переривання операцій, втрата доходу тощо) не підлягає компенсації. За потреби клієнт повинен оформити страховий поліс для покриття цієї шкоди.
 3. Ми не можемо нести відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті або під час виконання робіт або складання доставлених товарів - об'єктам, що працюють, або справам, що знаходяться поблизу місця, де відбувається робота.
 4. Ми не можемо нести відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну спеціально або з грубої недбалості найнятих нами помічників.
 5. Збитки, які ми повинні сплатити, будуть модеруватися, коли ціна, яку повинен сплатити клієнт, незначна пропорційно шкоді, заподіяній клієнтом.
 6. Клієнт зобов'язується відшкодувати нам будь-які вимоги третіх осіб про відшкодування збитків, які ми повинні сплатити у зв'язку з використанням креслень тощо, надісланих нами клієнту.

7 ОПЛАТА

 1. Якщо прямо не зазначено інше, оплата повинна відбутися протягом 30 днів після дати виписки рахунку.
 2. Покупець не матиме дефолту з дати, що почнеться через 30 днів після дати виставлення рахунку. З цього моменту ми маємо право стягувати відсотки за затримку в розмірі 1.5% на місяць або відсоток, який є вищим або меншим відповідно до того, що можна обґрунтовано вважати прийнятним.
 3. Платежі, здійснені покупцем, завжди будуть розглядатися як сплата всіх належних відсотків та витрат, а згодом і рахунків-фактур, що підлягають сплаті та є непогашеними найдовше, навіть якщо покупець заявляє, що платіж стосується рахунку-фактури пізніше.
 4. У тому випадку, якщо покупець /purchaser не виконує цю вимогу до оплати, тоді покупець /purchaser нестиме всі витрати, понесені в суді та поза ним. Ми маємо право стягувати 10.00 євро за кожну вимогу у зв'язку з адміністративними витратами. Витрати на стягнення складають 15% від суми заборгованості, включаючи відсотки, за умови щонайменше 250.00 євро без урахування sales податковий. Ми маємо право розраховуватись за будь-якими неоплаченими рахунками-фактурами за кошти, які ми з якихось причин маємо у власності покупця /purchaser зацікавлений
 5. У разі виникнення однієї з ситуацій, описаних нижче, покупець буде затриманий, і, отже, він буде вважатися таким, що не виконав умови контракту, як зазначено у розділі 6.265 Цивільного кодексу, згідно з яким ми маємо право анулювати контракт.
  • Покупець оголошується банкрутом, передає своє майно своїм кредиторам, подає клопотання про офіційний мораторій або його майно додається повністю або частково.
  • Покупець помирає або він знаходиться під законним обмеженням.
  • Покупець не виконує певного зобов'язання, якого він повинен дотримуватися згідно із Законом або в силу цих умов.
  • Покупець не сплачує суму, зазначену в конкретному рахунку або частині цього, протягом визначеного для цього строку.
  • Покупець припиняє свою діяльність, або передає свій бізнес повністю або частково, включаючи внесок свого бізнесу до існуючого товариства або партнера, який буде укладений, або покупець приймає рішення про зміну цілей своєї компанії.
  У вищезазначених випадках ми також маємо право вимагати в повному обсязі суми, які нам ще не сплатив покупець, і стягнути наше майно або негайно стягнути наше майно з покупця.

8. ПОВЕРНЕННЯ ВЛАСНОСТІ

 1. Покупець стане власником товарів, які ми поставляємо або будемо поставляти лише під призупиненою умовою. Ми залишатимемося власником товарів, що поставляються або будуть поставлятися до тих пір, поки покупець не оплатить наші вимоги щодо розгляду договору або подібного контракту. Ми також залишатимемося власником товарів, що поставляються або будуть поставлятися до тих пір, поки покупець не оплатить поставки, що відбулися або які мають відбутися на підставі договору, і поки покупець не оплатив вимоги до нього через невиконання цих контрактів, включаючи вимоги щодо пені, відсотків та витрат.
 2. Покупець не має права - до тих пір, поки він не оплатив вищезазначені вимоги до нього - прикріпити заставу або неналежну заставу до поставлених нами товарів, а покупець зобов'язується заявити третім особам, які бажають застосувати подібну заставу до товару - як тільки ми так вимагаємо - щоб він не уповноважений створювати заставу. Крім того, покупець зобов'язується не підписувати документ, що додає заставу до товару, і в цьому випадку клієнт здійснить дефляцію.
 3. Якщо покупець не виконує жодних зобов’язань щодо нас, що випливають з контракту щодо придбаних товарів, ми матимемо право повернути товари назад без необхідності попередження. Покупець дозволить нам увійти до місця, де знаходиться товар.
 4. Ми передамо покупцеві володіння товарами, які були поставлені з моменту, коли покупець виконав свої зобов’язання щодо оплати, що випливають із цього та подібних контрактів, що підпадають під наше право застави, щодо інших вимог, які ми маємо до покупця. На наш перший запит покупець співпрацюватиме з нами для здійснення необхідних операцій.

9. СКАРГИ

 1. Покупець не може визнати неправильну роботу, якщо він не подав нам письмову скаргу протягом розумного часу після того, як виявив або повинен був розумно виявити вину.
 2. Розумний час слід мати на увазі протягом 8 днів після завершення роботи або після того, як відбулася доставка товару.
 3. Скарги на рахунки-фактури повинні бути подані у письмовій формі протягом 8 днів після отримання рахунку.
 4. Покупець втрачає всі права та повноваження, які були йому доступні на підставі недійсності, якщо він не подав скаргу протягом вищезазначених термінів та / або дозволив нам виправити недоліки.

10. ГАРАНТІЯ

Якщо і оскільки ми даємо гарантію на поставлені нами товари, така гарантія обмежується матеріальними та виробничими несправностями. Наша гарантія означає, що ми усунемо несправності за наш рахунок або повернемо частково або повністю товари, що поставляються нами, на заміну новою доставкою. Якщо товари пропонуються для обробки, ремонту тощо, гарантія поширюється лише на обґрунтованість обробки роботи, що виконується. Наша гарантія недійсна:

 1. Якщо несправності є наслідком шкідливого використання чи інших причин, ніж неразроблені матеріали або виготовлення;
 2. Якщо за домовленістю ми постачаємо використаний матеріал або б / в товари;
 3. Якщо причину несправностей неможливо чітко довести.

Гарантія на не виготовлені нами деталі не перевищує гарантії, наданої нам нашими постачальниками. Наша гарантія втрачає чинність: у разі виявлення несправностей, які частково або повністю обумовлені державними нормативними актами щодо якості або характеру використовуваних матеріалів або процесу виробництва; якщо Покупець модифікує або ремонтує поставлений матеріал (або цей матеріал модифікується або ремонтується) за власною ініціативою протягом гарантійного періоду, або якщо Покупець не виконує, не належним чином або вчасно, не відповідає вимогам, що випливають з цього або будь-якого іншого пов'язаного договору.
Покупець матиме право посилатися на наші гарантійні зобов'язання лише тоді, коли він повністю виконав свої зобов'язання щодо сплати.

11. НЕМОЖЛИВОСТІ ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ

 1. Якщо після складання договору його неможливо виконати через обставини, які нам не були відомі на момент складання договору, ми маємо право вимагати, щоб договір був змінений таким чином, щоб залишалося можливим виконати замовлення.
 2. Крім того, ми матимемо право призупинити виконання зобов'язань і не матимемо дефолту, якщо - через зміни обставин на момент складання договору, які не можна було розумно очікувати і які виходили за рамки нашого контроль - тимчасово заважають виконувати наші зобов’язання.
 3. Обставини, зазначені під б. також слід розуміти обставини невиконання нашими постачальниками своїх зобов'язань, а також пожежу, страйк або зупинку робіт або втрату матеріалів, що підлягають обробці, заборону на ввезення чи торгівлю.
 4. Призупинення не буде дозволено, якщо виконання зобов'язань стало постійною неможливістю або якщо тимчасова неможливість перевищила термін 6 місяців. У такому випадку договір між сторонами буде розірвано, не маючи жодної із сторін права на компенсацію збитків, понесених або понесених через скасування.
 5. Якщо ми частково виконали свої зобов'язання, ми маємо право на частину фіксованої ціни, пропорційну виконаній роботі та понесеним витратам.

12. АНТИКОРУПЦІЯ

 1. Покупець повинен у будь-який час виконувати всі зобов'язання та обмеження, що випливають із усіх застосовних антикорупційних законодавчих норм Сполучених Штатів, Великобританії, Нідерландів, Європейського Союзу та кожної іншої країни, що має значення або може бути імплементацією угоди. (Антикорупційне законодавство).
 2. Кожна пропозиція та кожне прийняття працівниками або членами правління покупця грошей, подарунків, подарунків, подорожей, розваг чи інших міркувань, що стосуються контракту чи постачальника, має на меті або може вважатися стимулом діяти певним чином. суворо заборонено.
 3. Покупець не повинен прямо чи опосередковано пропонувати, обіцяти чи давати будь-якій політичній партії, кампанії, державному органу, офіційним чи (службовцям) державним установам, державним підприємствам, організаціям, міжнародним установам з метою отримання або збереження бізнесу чи іншої неправомірної вигоди у зв'язку з контракт або постачальник.
 4. У зв’язку з угодою або покупцем продавець не буде пропонувати, обіцяти, давати чи приймати ділові відносини, якщо немає справедливих підстав і це обґрунтовано в контексті поточного бізнесу та не відповідає місцевим законам.
 5. Покупець повинен негайно повідомити продавця, якщо йому стало відомо про будь-яку ситуацію в ході договору, яка може порушувати антикорупційне законодавство.
 6. Якщо покупець не виконує, не вчасно або неналежним чином виконує для нього зобов'язання цієї статті, продавець має право негайно розірвати договір без попередження про призупинення або розірвання договору, не несучи відповідальності за компенсацію продавця і несучи повну відповідальність за компенсацію Покупець проти продавця, такий на розсуд продавця.

13. ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ ДО САНКЦІЙНИХ КРАЇН ПРИРОДНОГО ТА ЮРИДИЧНОГО ДІЯЛЬНОСТІ, ДО КОГО ЗАСТОСУВАТИ КАРТУ

 1. Продавець дотримується європейських норм, накладених Європейською Комісією та OFAC (Глава 6 Статуту ООН) щодо країн, що вживають санкції, та / або фізичних чи юридичних осіб, де санкція застосовується. На підставі цих норм Продавець не здійснює або обмежує операції з країнами, включеними до санкційного списку країн.
 2. Клієнту забороняється продавати пізніше доставлені товари до санкційних земель або фізичним або юридичним особам, які є штрафними санкціями, як це описано на веб-сайті OFAC, згідно з безстроковим пунктом, накладеним ЄС та OFAC.
 3. Можлива передача товару третій стороні, здійснюється під винятковою відповідальністю purchaser. Покупець несе відповідальність за прийняття рішення щодо доставки, або не прийнятої до так званих санкційних країн, або країн, на які поширюються законодавчі обмеження; продавець не несе відповідальності за наслідки постачання продукції, що особливо стосується доставки продукція для першочергових компаній та країн, що діють під санкцією постачальників. Покупець зобов'язаний відшкодувати продавцю всі претензії третіх сторін щодо цього.
 4. Продавець має право відкликати пропозицію за умови, що правила, що стосуються не дотримання санкційних країн.

14. Креслення

Креслення, карти, фотографії, малюнки та / або технічні характеристики залишаться нашою власністю. Зазначені документи повинні бути негайно повернуті нам за нашим запитом під штраф у розмірі 500 євро на день. Якщо Покупець та / або треті сторони використовують зазначений матеріал без нашого дозволу, ми маємо право вимагати від Покупця відшкодування збитків та втрати прибутку.

15. Застосовуваний закон

Усі контракти, на які поширюються ці Загальні умови поставки та оплати, регулюються нідерландським законодавством. Будь-які суперечки, які можуть виникнути внаслідок договорів, що регулюються цими умовами, будуть передані - на наш вибір - компетентному судді округу Цутфен або передані до арбітражного суду, призначеного відповідно до регламенту "Stichting" Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel "(арбітражна рада для металургійної промисловості та торгівлі) в Гаазі.
Ця умова не заважає праву сторін просити розпорядження у головуючому суді за скороченим провадженням.
Цей розділ є чинним, оскільки законодавчі акти не суперечать йому.

*********

САНЕРГОВАНО 26 ВЕРЕСНЯ 2019 ГОДА, НОМЕР 31/2019, В СКАРДІ СТРАНИ-СУДУ В ЦУТФЕНІ

Завантажте наші загальні умови доставки та оплати у форматі PDF