Dex Oil

Dex là một loại dầu động cơ, dựa trên công nghệ nano, giúp giảm ma sát giữa các bộ phận kim loại bên trong động cơ. Ít ma sát bên trong động cơ dẫn đến tiêu thụ nhiên liệu ít hơn và ít hao mòn hơn. Do quá trình đốt cháy được cải thiện, lượng khí thải độc hại giảm đáng kể.