PHỤ TÙNG CHO SWD STORK WERKSPOOR, WÄRTSILÄ VÀ ABC DIESEL Tiếng Anh

Trong hơn 80 năm, chúng tôi đã tập trung và chuyên mua và bán cả phụ tùng động cơ diesel 4 thì mới và tân trang trên toàn thế giới. Chúng tôi chủ yếu cung cấp cho các ngành công nghiệp hàng hải và sản xuất điện. Chúng tôi cung cấp phụ tùng chất lượng cao từ nguồn gốc châu Âu với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi chuyên phụ tùng phù hợp cho SWD Stork Werkspoor, Wärtsilä và ABC Diesel động cơ. Chúng tôi giữ một kho cố định của nhiều bộ phận phù hợp cho tất cả các động cơ này. Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho động cơ của khách hàng hoạt động với hiệu quả tối đa và thời gian chết tối thiểu.

Phạm vi của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở các phụ tùng phù hợp cho:

* Tất cả các sản phẩm phù hợp với loại động cơ và thương hiệu được chú ý. Bất kỳ số phần được hiển thị chỉ được sử dụng để xác định sản phẩm.