Phụ tùng Anglo Bỉ Corp DX:

Trang 1 của 3
Kết quả 1 - 48 của 119
Không có thiết lập hình ảnh

Van

610.011.7602.10

Trang 1 của 3

* Tất cả các sản phẩm phù hợp với loại động cơ và thương hiệu được chú ý. Bất kỳ số phần được hiển thị chỉ được sử dụng để xác định sản phẩm.

ABC DIESEL - PHỤ TÙNG CHO ABC DIESEL DX

Độ tin cậy và độ bền là những từ khóa cho động cơ này, một khái niệm đã được chứng minh mang lại độ bền. Chúng tôi cung cấp các phụ tùng có chất lượng ban đầu phù hợp với các cấu hình sau: 3DXC, 6DXC và 8DXC.

ĐẶC ĐIỂM CỦA ABC DIESEL ĐỘNG CƠ DX

  • Động cơ 4 thì tốc độ trung bình
  • Phun nhiên liệu trực tiếp
  • DX (khát vọng tự nhiên), DXS (tăng áp), DXC (tăng áp & xen kẽ)