HƯỚNG DẪN & GHẾ NGỒI VAN

Ghế van là bề mặt mà trên đó một van nạp và / hoặc van xả nằm trong một phần của chu kỳ vận hành động cơ. Chúng tôi cung cấp một loạt các ghế van động cơ diesel chất lượng cao và hướng dẫn phù hợp với các loại động cơ được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến ghế van và hướng dẫn chúng tôi cung cấp.